Kvalitet
     
 
 
 
 

Hos IGOS lægger vi vægt på en omfattende kvalitetskontrol, både i vores egen produktion og hos vores leverandører, for at sikre en høj og ensartet kvalitet i det færdige produkt.

IGOS’ veluddannede og engagerede medarbejdere er alle vant til at arbejde med levnedsmidler, og forstår vigtigheden af god hygiejne og dokumenterede arbejdsgange.

IGOS er certificeret efter BRC-standard. BRC er en international anerkendt og meget omfattende standard for fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og lovgivning; BRC Global Standard - FOOD. Se mere på www.brc.org.uk

Hos IGOS har vi har valgt netop BRC-standarden, for konstant at udvikle vores virksomhed og samtidig imødekomme vores kunders stigende krav, om at få leveret produkter i høj kvalitet. Til at gennemføre selve certificeringen har vi valgt det akkrediterede svenske certificeringsorgan Prosanitas.

BRC-standarden stiller skrappe krav til bl.a. følgende områder: 

- HACCP system (Hazard Analysis of Critical Control Points)
- Overholdelse af kundekrav samt kundeaftaler 
- Produktkontrol 
- Sporbarhed 
- Indkøb, herunder løbende evaluering af leverandører
- Proceskontrol 
- Hygiejne; den personlige og selvfølgelig også lokaler, inventar, maskiner osv.
- Forebyggende vedligeholdelse af bygninger samt procesudstyr 
- Personale samt ledelsens engagement 


Se vores BRC Grade-A certifikat her 

Se seneste kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen her

IGOS er godkendt til økologisk produktion. Hent erklæringen for 2014 fra Fødevarestyrelsen i PDF-format her