Kvalitet
     
 
 
 
 

At sikre ensartet kvalitet og dermed det færdige produkts egenskaber er hos IGOS en væsentlig parameter i samarbejdet med vores kunder og leverandører.

Derfor lægger Igos vægt på en omfattende kvalitetskontrol, både i vores egen produktion og hos vores leverandører.

Igos’ veluddannede og engagerede medarbejdere er alle vant til at arbejde med levnedsmidler og forstår vigtigheden af god hygiejne og dokumenterede arbejdsgange.

IGOS A/S er certificeret efter BRC-standarden på A-niveau, standardens højeste. BRC er en international anerkendt og meget omfattende standard for fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og lovgivning; BRC Global Standard - FOOD. Se mere på www.brc.org.uk.

Hos IGOS har vi valgt netop BRC-standarden for konstant at udvikle vores virksomhed og samtidig imødekomme vores kunders stigende krav om at få leveret produkter i høj kvalitet. Til at gennemføre selve certificeringen har vi valgt det akkrediterede svenske certififeringsorgan Prosanitas.

BRC-standarden stiller skrappe krav til bl.a. følgende områder:

- HACCP system (Hazard Analysis of Critical Control Points)
- Overholdelse af kundekrav samt kundeaftaler
- Produktkontrol
- Sporbarhed
- Indkøb, herunder løbende evaluering af leverandører
- Proceskontrol
- Hygiejne; den personlige og selvfølgelig også lokaler, inventar, maskiner osv.
- Forebyggende vedligeholdelse af bygninger samt procesudstyr
- Personale samt ledelsens engagement


Se vores BRC Grade-A certifikat her