Industri
     
 
 
 

IGOS har mange års erfaring i at udvikle specielle produkter til bager- og mejeriindustrien.

Produkterne er ofte udviklet i tæt samarbejde med kunden, hvor ensartet kvalitet er nøglen til, at sikre de rigtige egenskaber i forhold til slutproduktet.

Vi indgår således gerne i udviklingsprojekter, hvor vi kan stille vores kompetence indenfor marmelade, frugtfyldning og sirup til rådighed for kunden.

Via vores laboratorium og prøvebageri udvikler vi hele tiden nye produkter, under hensyn til kundernes behov og de aktuelle trends på markedet.

Logistik

Produkterne leveres i hygiejniske emballagesystemer tilpasset kundens interne håndtering og logistik.

Via en fleksibel produktion og planlægning, er det vort mål, at tilpasse os kundens ønsker med hensyn til leveringsmængde, tid og andre faktorer som kan medvirke til en optimal produktion hos kunden.

     
   

| top |